Fáy András Mezőgazdasági Szakképző Iskola
és Kollégium

2119 Pécel, Maglódi út 57. Tel.: 28/547–406, Fax.: 28/547–395

 

                                 Tanévnyitó ünnepség időpontja:

2017. szeptember 1. 800

Helyszín: az iskola sportpályája

Megjelenés: ünneplő

(lányok: matrózblúz, sötét színű szoknya vagy nadrág; fiúk: fehér ing, iskolai nyakkendő, sötét színű nadrág)

Ezen a napon minden osztálynak 3 osztályfőnöki órát tartunk.

A 9. évfolyamba járó tanulók szülei részére szülői értekezlet: az ünnepség után közvetlenül, az első osztályfőnöki óra keretében.

 

Kollégiumi beköltözés időpontjai:

2017. augusztus 31. 16:00 – 20:00

2017. szeptember 1. 7:00 – 8:00

2017. szeptember 1. 11:30 – 15:00

 

Tankönyvosztás a 9. és a 10. osztályosok részére:

2017. szeptember 1. 11:30 – 15:00

                                              

 

                                              

Osztályozó vizsga

 

Konzultációk:  2017. augusztus 21.- 22.

Vizsgaidőpontok:  2017. augusztus 24.- 25.

 

Javítóvizsga, különbözeti vizsga

 

Konzultációk: 2017. augusztus 23.- 25.

Vizsgaidőpontok: 2017.augusztus 28.- 29.

Osztályozó, különbözeti vizsga időpontok
Tantárgy Tanár Osztály Konzultáció időpontja Konzultáció helye Vizsga időpontja Vizsga helye
Magyar nyelv és irodalom Zámbó Péter 11.c 2017.08.23 10:00 I. em. 2. terem 2017.08.28 9:00 I. em. 2. terem
Német nyelv Grnák István 10. c 2017.08.24 9:00 német terem 2017.08.29 9:00 német terem
Biológia Kovalszkyné Mikó Tünde 11. c 2017.08.23 9:00 II. em. biológia terem 2017.08.29 9:00 II. em. biológia terem
Anatómia Tavaszi Veronika 9.c 2017.08.23 9:00 II. em. 6. terem 2017.08.29 9:00 II. em. biológia terem
Munkahelyi egészség és biztonság Kállainé Pernye Éva 9.c 2017.08.23 10:00 tanári 2017.08.29 10:00 tanári
Angol nyelv Varga Balázs   2017.08.29 9:00 angol terem 2017.08.30 9:00 angol terem
Lovaglás Dr Sereginé H. Emese 10.c 2017.08.24 9:00 Labor 3 2017.08.28 9:00 Labor 3
Javítóvizsga időpontok
Tantárgy Tanár Osztály Konzultáció időpontja Konzultáció helye Vizsga időpontja Vizsga helye
Magyar nyelv és irodalom Turcsán Tímea 9. -10. 2017.08.23 9:00 II. em. 7. terem 2017.08.28 9:00 I.em. 2. terem
Magyar nyelv és irodalom Zámbó Péter 10.b, 11.a 2017.08.23 9:00 I.em. 2. terem 2017.08.28 9:00 I.em. 2. terem
Matematika Trepszker Emese Zsuzsanna 9.b, 10.a, 11.b, 12.a 2017.08.23 10:00 I.em. 3. terem 2017.08.28 10:00 I.em. 3. terem
Matematika Szilágyi Sándor Zsolt 11.a 2017.08.21  javítóvizsgáig 9:00 II. em. 8.terem 2017.08.28 9:00 II. em. 8.terem
Matematika Sebestyén Anikó 12.b 2017.08.25 10:00 I.em. 1. terem 2017.08.28 8:00 I.em. 1. terem
Informatika Siposné Kovács Katalin 12.a,12.b 2017.08.23 9:00 informatika terem 2017.08.28 9:00 informatika terem
Német nyelv Grnák István 10.a 2017.08.24 9:00 német terem 2017.08.29 9:00 német terem
Termesztési alapismeretek Böröcz Csaba 9.a 2017.08.23 9:00 I.em. 3. terem 2017.08.28 9:00 I.em. 3. terem
Testnevelés Litkeiné Erős Zsuzsanna 9.c 2017.08.24 8:00 tornaterem, kézilabdapálya 2017.08.29 8:00 tornaterem, kézilabdapálya
Történelem Melegh Szabolcs 9.b, 10.a, 10.b 2017.08.24 10:00 tanári 2017.08.29 10:00 tanári
Anatómia, Állattenyésztés Tavaszi Veronika 9.b, 10.b, 11.b 2017.08.23 11:00 II.em.6.terem 2017.08.29 9:00 II.em.6.terem
Munkahelyi egészség és biztonság Kállainé Pernye Éva 9.c 2017.08.23 10:00 tanári 2017.08.29 10:00 tanári
Lótenyésztés Dr Sereginé H. Emese 9.c 2017.08.24 9:00 Labor 3 2017.08.28 10:00 Labor 3
Fizika Szekeres András   2017.08.24 9:00 tanári 2017.08.29 9:00 II. em. biológia terem

 

 

 

 

Kedves Fáy-s Diákok! (akik visszajelentkeztetek további képzéseinkre érettségi, vagy szakma elvégzése után!)

2017. július 4- én kedden, orvosi alkalmassági vizsgálaton kell megjelennetek a kollégiumban 8:00-tól 11:00ig
(aki meg nem volt)!
Amennyiben nem tudtok eljönni abban az esetben lakóhely szerinti illetékes szakmai alkalmassági vizsgálatra kell menni, onnan pedig szakma alkalmasságot igazoló igazolást kell hoznotok. 2017.július 19-ig.

 
 

Tudnivalók az összefüggő szakmai gyakorlatról tanulók és szüleik számára

 

 

Munkaidő, pihenőidő:

 • Fiatalkorú tanuló esetében (9-11. évfolyam) a gyakorlati képzési idő a napi hét órát, nagykorú tanuló esetében (13. évfolyam) pedig a napi nyolc órát nem haladhatja meg.
 • Fiatalkorú tanuló napi képzését hat óra és huszonkét óra között, folyamatosan kell megszervezni.
 • A tanuló részére a gyakorlati képzés befejezése és a következő napi gyakorlati képzés megkezdése között legalább tizenhat óra folyamatos pihenőidőt kell biztosítani.

Az összefüggő szakmai gyakorlaton egy tanítási óra 60 perc. A gyakorlat 7:00-14:00-ig, illetve 7:00-15:00-ig tart.

Óraszámok évfolyamonként:

Szakgimnázium:

 • 10. évfolyam: 105 óra
 • 11. évfolyam: 140 óra
 • 13. évfolyam: 160 óra

Szakközépiskola:

 • 9. évfolyam: 140 óra
 • 10. évfolyam: 140 óra

 

Hiányzás:

 • Ha a tanuló összefüggő szakmai gyakorlati képzésről való igazolt és igazolatlan mulasztása meghaladja az összefüggő szakmai gyakorlati képzési idő (óraszám) húsz százalékát, a tanuló az évfolyam követelményeit nem teljesítette (magasabb évfolyamba nem léphet).
 • Az igazolatlan mulasztás nem haladhatja meg az összefüggő szakmai gyakorlati képzési idő (óraszám) öt százalékát. Az igazolatlan mulasztást a tanuló pótolni köteles.
 • Ha a tanuló igazolt és igazolatlan mulasztása az összefüggő szakmai gyakorlatról meghaladja az összefüggő szakmai gyakorlati képzési idő (óraszám) húsz százalékát, de
 • igazolatlan mulasztása nincs, vagy
 • az igazolatlan mulasztása nem haladja meg az összefüggő szakmai gyakorlati képzési idő (óraszám) öt százalékát és az igazolatlan mulasztását pótolta, és a következő tanév megkezdéséig pótolja az előírt gyakorlati követelményeket, a tanuló magasabb évfolyamba léphet.
 • Ha a tanuló a beosztás szerinti időpontban nem tudja megkezdeni gyakorlatát, abban az esetben köteles az iskolát értesíteni és új időpontot egyeztetni.

Az összefüggő szakmai gyakorlat során a tanuló köteles gyakorlati beszámolót készíteni – napi rendszerességgel -, amit a szakoktató aláírásával igazol.

A Jelenléti ívek naprakész vezetéséért a gyakorlati oktatók a felelősök!

 

Pécel, 2017. június 15. 

 

                                                                                  Hruza Kálmán sk.

                                                                                     gyak.okt.vez.

 

 

 

Nyári gyakorlati beosztás

Állatház 2017. június 19. - június 23. 
Dodek Ibolya 10.b Ficsur Tamás 11.b
Szabó Adrián 13.b Nagyváradi Kitti 11. b
Zsalakovics Zsanett 10.b Szatmári Viktória 11. b
Balugyánszki Krisztián 10. b Nergui Emma 13. b
Köcski Bernadtt 10.b Stefanek Martin 13.b
Sándor Bence 10. b  
   
Kertészet 2017. június 19. - június 23.
Harmati Ádám 13.b Horváth Erzsi 11. a 
Varga Ádám 13. b Molnár Beáta 11. a
Dohányos Martin 11.b Olajos Brigi 11. a
Pergel Dóri 11.a Radványi Nagy Tamás 11. a
Vincze Milán 11.b Korponai Kornél 10. a
Kovács Kitti 13. b Kovács Dominika 10. a
Hégely Gréta 11. a Csesznok Erika 10. a
   
Hársas 2017. június 19. - június 23.
Baldauf Enikő 10. c Németh Niki 9. c 
Balogh Zsolt 10. c Oláh Gábor 9. c
Szemán Viktória 10 c Sajgó Cintia 9.c
Enyedi Péter 9.c Huszarek Andrea 9. c
Gavallér Éva 9. c  
   
Állatház 2017. június 26. - 30.
Dodek Ibolya 10.b Ficsur Tamás 11.b
Jandsó Tamás 11. b Nagyváradi Kitti 11. b
Zsalakovics Zsanett 10.b Szatmári Viktória 11. b
Balugyánszki Krisztián 10. b Nergui Emma 13. b
Köcski Bernadett 10.b Stefanek Martin 13.b
Sándor Bence 10. b Szabó Adrián 13. b
   
Kertészet 2017. június 26. - június 30.
Harmati Ádám 13.b Hégely Gréta 11. a
Varga Ádám 13. b Horváth Erzsi 11. a 
Dohányos Martin 11.b Molnár Beáta 11. a
Kovács Kitti 13. b Turai Krisztina 10. a
Vincze Milán 11.b Olajos Brigi 11. a
Bartos Eszter 10. b Korponai Kornél 10.a
Cserna Adrienn 10.b Csesznok Erika 10.a
Mátéfi Gergely  13. b Pergel Dóri 11.a
  Kovács Dominika 10.a
   
   
   
Hársas 2017. június 26. - június 30.
Baldauf Enikő 10. c Gavallér Éva 9. c
Balogh Zsolt 10. c Németh Niki 9. c
Szemán Viktória 10. c Oláh Gábor 9. c
Enyedi Péter 9. c Sajgó Cintia 9. c
   
Állatház 2017. július 03. - július 07.
Bartos Eszter 10. b Tóth Viki 11. b
Cserna Adrienn 10. b Vincze Milán 11. b
Harmati Ádám 13. b Zsalakovics Zsanett 10.b
Mátéfi Gergely 13. b Fenyvesi Mercédesz 11. b
Varga Ádám 13. b Cserni Bálint 10 b
Dohányos Martin 11. b Hanák Szabolcs 10. b
Ohanyal Gertgő 11. b Füstös Ádám 10 b
   
Kertészet 2017. július 03. - július 07.
Hégely Gréta 11. a Olajos Brigi 11. a
Horváth Erzsébet 11. a Nergui Emma 13. b
Fábián Anna 10. a Stefanek Martin 13.b
Balugyánszki Krisztián 10. b Paulek Tamás 10. a
Köcski Bernadtt 10.b Turai Krisztina
Sándor Bence 10. b Szabó Adrián 13.b
Radványi - Nagy Tamás 11.a Ficsur Tamás 11.b
Molnár Beáta  11. a  
   
Hársas 2017. július 03. - július 07.
Balogh Zsolt 10. c Oláh Gábor 9.c
Drobni Brigitta 10. c Varga Virág 10. c
Sajgó Cintia 9.c Veres Szimonettea 10. c
Enyedi Péter 9.c Baldauf Enikő 10.c
Kovács Márk 10. c Gavallér Éva Cintia 9.c
Maróth Alexandra 10. c Németh Nikoletta 9.c (h-k)
   
Állatház 2017. július 10. - július 14.
Bartos Eszter 10. b Ohanyal Gertgő 11. b
Botos Boglárka 10. b Tóth Viki 11. b
Cserna Adrienn 10. b Ficsur Tamás 11. b
Harmati Ádám 13. b Cserni Bálint 10 b
Varga Ádám 13. b Hanák Szabolcs 10. b
Dohányos Martin 11. b Füstös Ádám 10 b
   
Kertészet 2017. július 10. - július 14.
Stefáncsik Ádám 10. a Olajos Brigi 11. a
Nagyváradi Kitti 11. b Radványi - Nagy Tamás 11.a
Szatmári Viktória 11. b Csabai bogi 10. a
Hégely Gréta 11. a Fábián Anna 10.a
Horváth Erzsi 11. a  Juhász Bianka 10. a
Molnár Beáta 11. a Paulek Tamás
   
Hársas 2017. július 10. - július 14.
Balogh Zsolt 10. c Varga Virág 10. c
Drobni Brigitta 10. b Veres Szimonetta
Egri Melani 10. c Oláh Gábor 9.c
Józsa Réka  10. b Huszarek Andrea 9.c
Kovács márk 10. c Kmety Henriett 9.c
Maróth Alexandra 10. c Németh Nikolett
Szemán Viktória 10. c  
   
Állatház 2017. július 17. - július 21.
Botos Boglárka 10. b Tóth Viktória 11. b
Baranyi Ádám 11. b Szatmári Viki 11. b
Jandsó Tamás 11. b Nagyváradi Kitti 11. b
Fenyvesi Mercédesz 11. b Paulek Tamás 10. a
Ohanyal Gergő 11. b Stefáncsik Ádám 10 a
   
Kertészet 2017. július 17. - július 21.
Horváth Edina 10. a Kovács Tibor
Kaldenekker Niki 10. a Csabai Bogi 10. a
Radványi - Nagy Tamás 11.a Fábián Anna 10. a
Kovács Niki 10. a Mészáros Martin 10.a
Schmidt Nóra 10.a Sán Attila 11. a
Császi Mónika  11. a Cserni Bálint 10 b
Pecze Viktória 11. a Hanák Szabolcs 10. b
Szabó Tamara 11. a Füstös Ádám 10 b
Szabó Melinda 11. a  
   
Hársas 2017. július 17. - július 21.
Drobni Brigitta 10. c Veres Szimonetta 10. c
Egri Melani 10. c Ruda Viktória 9.c
Józsa Réka 10. c Farkas Angelika
Kovács Márk 10. c Huszarek Andrea 9.c
Maróth Alexandra 10. c Kmety Henriett 9.c
Varga Virág 10. c  
   
Állatház 2017. július 24. - július 28.
Baranyi Ádám 11. b Botos Boglárka  10. b
Jandsó Tamás 11. b Stefáncsik Ádám 10 a
Fenyvesi Mercédesz 11. b  
   
Kertészet 2017. július 24. - július 28.
Schmidt Nóra 10. a Kovács Tibor
Ohanyal Gergő 11. b Jámbor Rita
Tóth Viki 11. b Surányi Alexandra 11. a
Császi Mónika  11. a Bori Viki 10. a
Pecze Viktória 11. a Csabai Bogi 10. a
Szabó Tamara 11. a Mészáros Martin
Szabó Melinda 11. a Sán Attila 11. a
   
Hársas 2017. július 24. - július 28.
Drobni Brigitta 10. c Maróth Alexandra 10. c
Egri Melani 10. c Varga Virág 10. c
Józsa Réka 10. c Veres Szimonetta 10. c
Kovács Márk 10. c Ruda Viktória 9.c
   
Állatház 2017. július 31. - augusztus 04.
Márkuly Éva 10.b Hegedüs Andrea 11. b
Molnár Aida 10. b József Lívia 11. b
Pajor János 10. b Kanalas Angelika 11. b
Szabó Károly 10. b Katona Nikolett 11. b
Mátéfi Gergely 13. b  
   
Kertészet 2017. július 31. - augusztus 04.
Baranyi Ádám 11. b Surányi Alexandra 11. a
Jandsó Tamás Bori Viki 10. a
Császi Mónika  11. a Horváth Edina 10. a
Pecze Viktória 11. a Kovács Nikoletta 10. a
Szabó Tamara 11. a Schmidt Nóra 10. a
Szabó Melinda 11. a Kaldenekker Nikolett 10. a
Kovács Tibor Kucsmik Andi 10.a
Jámbor Rita Sán Attila 11. a 
   
Hársas 2017. július 31. - augusztus 04.
Bogdán Dávid 9.c Katona Péter 9.c
Slarkó Júlia 9.c Kiss Tímea 9.c
Pető Alexa 9. c Kontits Viktor 9.c
Szabados Vivien Ruda Viktória 9.c
Simon Noémi Henrietta  
   
Állatház 2017. augusztus 07. - augusztus 11.
Márkuly Éva 10.b Hegedüs Andrea 11. b
Molnár Aida 10. b József Lívia 11. b
Pajor János 10. b Kanalas Angelika 11. b
Szabó Károly 10. b Katona Nikolett 11. b
Eőry Julianna 13.b  Kovács Kitti 13. b
   
Kertészet 2017. augusztus 07. - augusztus 11.
Mátéfi Gergely 13.b Szabó Tamara 11. a
Baranyi Ádám 11. b Szabó Melinda 11. a
Klntsák Ádám 11. b Kovács Tibor
Pálmai Kitti 11. b Horváth Edina 10. a
Kucsmik Andi 10.a Kovács Nikoletta 10. a
Paksz Roland 13. b Kaldenekker Nikolett 10. a
Császi Mónika  11. a Nyári Marcell 10. a
Pecze Viktória 11. a Bori Viki 10. a
  Sán Attila
   
Hársas 2017. augusztus 07. - augusztus 11.
Bogdán Dávid 9.c Kiss Tímea 9.c
Slarkó Júlia 9.c Takács Alexandra 9.c
Pető Alexa 9. c Ruda Viktória 9.c
Szabados Vivien Juhász Jácint 9.c
Simon Noémi Henrietta Kontits Viktor 9.c
Katona Péter 9.c  
   
Kertészet 2017. augusztus 14. - augusztus 18.
Márkuly Éva 10.b Klintsák Ádám 11. b
Molnár Aida 10. b Jámbor Rita 11. a
Pajor János 10. b Nyári Marcell 10. a
Szabó Károly  10. b Surányi Alexandra 11. a
Hegedüs Andrea 11. b Kiss Péter 10.a
József Lívia 11. b Pohl Bettina 10.a
Kanalas Angelika 11. b Tóth Barnabás 10.a
Katona Nikolett 11. b Sárosi Ákos 10.a
Pálmai Kitti 11.b  
   
Állatház 2017. augusztus 14. - augusztus 18.
Eőry Júlianna 13.b  Deme Kitti 11 b
Kovács Kitti 13. b Grnács Krisztián 10 b
Paksz Roland 13. b  
   
Hársas 2017. augusztus 14. - augusztus 18.
Bogdán Dávid 9.c Kiss Tímea 9.c
Slarkó Júlia 9.c Kontits Viktor 9.c
Pető Alexa 9. c Juhász Jácint 9.c
Farkas Angelika 9. c Takács Alexandra 9.c
Szabados Vivien Simon Noémi Henrietta
Katona Péter 9.c  
   
Állatház 2017. augusztus 21. - augusztus 25.
Klintsák Ádám 11. b Paksz Roland 13. b
Pálmai Kitti 11. b Tóth Barnabás 10.a
Vincze Milán 11. b Grnács Krisztián 10 b
   
Kertészet 2017. augusztus 21. - augusztus 25.
Eőry Julianna 13. b Pergel Dóri 11.a
Hegedüs Andrea 11. b Deme Kitti 11 b 
József Lívia 11. b Kiss Péter 10.a
Kanalas Angelika 11. b Juhász Bianka 10. a
Katona Nikolett 11. b Csesznok Erika 10. a
Jámbor Rita 11. a Pohl Bettina 10.a
Surányi Alexandra 11. a Sárosi Ákos 10.a
Nyári Marcell 10. a  
   
Hársas 2017. augusztus 21. - augusztus 25.
Takács Alexandra 9.c Katona Péter 9.c
Pető Alexa 9.c Kiss Tímea 9.c
Farkas Angelika 9. c Juhász Jácint 9.c
Kontits Viktór 9.c Szabados Vivien
Bogdán Dávid 9.c Simon Noémi Henrietta
Slarkó Júlia 9.c  
   
Állatház 2017. augusztus 28. - augusztus 31.
Klintsák Ádám 11. b Eőry Julianna 13.b 
Pálmai Kitti 11. b Vincze Milán 11. b 
Dodek Ibolya 10. b  Paksz Roland 13. b 
Turai Krisztina  Grnács Krisztián 10 b
   
Kertészet 2017. augusztus 28. - augusztus 31.
Pergel Dóri 11.a Juhász Biank 10. a
Deme Kitti 11 b Kovács Dominika 10. a
Kucsmik Andi 10.a Turai Krisztina 10. a
Mészáros Martin 10.a Kiss Péter 10.a
Pohl Bettina 10.a Tóth Barnabás
Korponai kornél 10. a Sárosi Ákos 10.a
Csesznok Erika 10. a  
   
Hársas 2017. augusztus 28. - augusztus 31.
Enyedi Péter Szemán Viki 10. c
Gavallér Éva  Juhász Jácint 9.c
Kmetty Heni Baldauf Enikő
Németh Nikoletta Egri Melani 10. c
Sajgó Cintia  Józsa Réka 10. c
Takács Alexandra 9.c Farkas Angelika 9 c

 

 

 

 

 

 

 

 

Beiratkozás!

 

2017. június 23- án (pénteken)

8:00- tól - 17:00- ig

a kollégiumi épületben.

 

 

 

 

Rendkívüli felvételi eljárás

(kattints a szövegre, word)

 

 


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


Felvételi Tájékoztató 2017-2018

Fáy András Mezőgazdasági Szakképző Iskola

és Kollégium

 

                

 

2119 Pécel, Maglódi út 57.

Telefon: 06-28/547-396, 06-28/547-406      

Fax: 06-28/547-395

E-mail: info@fayszakkozep.hu                    

Honlap: www.fayszakkozep.hu

OM azonosító: 039378                                

Igazgató: Csernovszkiné Antal Margit Zsuzsanna                                       

 

Amiért érdemes bennünket választani:       

A tehetséges tanulók fejlődésének támogatása mellett a hátrányokkal küzdőket is segítjük a felzárkóztatásban. Ezen célok megvalósulását szolgálják képzett tanáraink, szakköreink, 12 000 kötetes könyvtárunk és szaktantermeink (informatikai, angol, német nyelvi labor). A sport és szabadidős foglalkozásokkal (foci, kosárlabda, röplabda, asztalitenisz) párhuzamosan, igény esetén, virágkötő, lovas, fogathajtó és íjász szakköröket is indítunk.

Az Erasmus + mobilitási projektre intézményünk évek óta sikeresen pályázik. A program keretében évente 10-15 tanulónk az ausztriai Mistelbach városában egy hónapos nyári gyakorlaton vesz részt.

Iskolánk kiterjedt, közel 20 éves külföldi partnerkapcsolattal rendelkezik. Diákjaink szakmai és idegen nyelvi kompetenciájának fejlődéséhez, az évenként szervezett külföldi tanulmányutakkal, és az egy hónapos szakmai gyakorlattal (Ausztria, Svédország, Finnország, Szerbia) járulunk hozzá. Lovász tanulóink az országos versenyeken minden évben dobogós helyen szerepelnek. Büszkék vagyunk, hogy végzett tanulóink közül sokan több éve sikeresen pályáznak meg külföldi munkahelyeket.

Valamennyi képzési formában megteremtettük a tárgyi feltételeket: kertészet, üvegházak, 150 hektár földterület, tangazdaság, fedett lovarda. A gyakorlati oktatást korszerű mezőgazdasági gépek és számítógépek segítik. Tanulóink díjkedvezménnyel szerezhetnek B, illetve T (mezőgazdasági vontató) kategóriájú jogosítványt.

Iskolánkhoz tartozó kollégiumunkban a volt Fáy Család péceli birtokán, amely három hektáros gyönyörű parkban fekszik, 70 fő részére elhelyezést biztosítunk. A BKV 169E járatának (amely érinti a péceli vasútállomást) közvetlenül az iskolánk előtt van a megállója.

Nyílt Nap-ot tartunk 2016. októbertől 2017. január végéig minden pénteken 9:30 órától, amelyre szeretettel várjuk az érdeklődőket.

 

Feladat ellátási hely kódja: 001- Fáy András Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium

Képzéseink NAPPALI munkarendben

1.Szakgimnáziumi képzések:

 

  a) Kertészet és parképítés ágazat          KÓDJA: 0001             maximális létszám: 40 fő

  b) Mezőgazdaság ágazat                       KÓDJA: 0002            maximális létszám: 40 fő

Érettségi vizsgát és a képzéshez kapcsolódó szakképesítést ad. (0001 Faiskolai kertész, 0002 Állattartó szakmunkás)

A képzési idő 4 év az általános iskola sikeres elvégzése után.

2.Szakközépiskolai képzés:

 

   a) Lovász (OKJ száma:  34 621 02)       KÓDJA: 0003         maximális létszám: 33 fő

A képzési idő 3 év az általános iskola sikeres elvégzése után.

A Lovász szakképzettség megszerzését követően a tanulóink 2 év alatt érettségi vizsgát szerezhetnek.

 1. Ráépülések

 

 1. Parképítő és fenntartó technikus (OKJ száma: 54 581 02)

Képzési idő 1 év (szakmai érettségi után), 2 év (egyéb esetben) maximális létszám: 40 fő

 1. Mezőgazdasági technikus (OKJ száma: 54 621 02)
  Képzési idő 1 év (szakmai érettségi után), 2 év (egyéb esetben) maximális létszám: 40 fő
 2. Agrár áruforgalmazó szaktechnikus (OKJ száma: 55 621 01)
  Képzési idő 1 év, maximális létszám: 40 fő
 3. Vidékfejlesztési szaktechnikus (OKJ száma: 55 581 04)
  Képzési idő 1 év, maximális létszám: 40 fő

 

TÁJÉKOZTATÁS A FELVÉTELI ELJÁRÁSRÓL

A nyolcadik osztályt 2016/2017. tanévben végzők jelentkezése az általános iskolákon keresztül történik. Intézményünk a hozott pontszámok által kialakult rangsor  alapján dönt a felvételről a szakmai egészségügyi alkalmassági vizsgálatot követően. A felvételi rangsor kialakításánál az általános iskolában elért eredményeket a következőképpen vesszük figyelembe:

magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, biológia

 

tantárgyak  7. osztály év végi és 8. osztály félévi jegyeinek összege.

Tantárgyi felmentés esetén az informatika, több tantárgyi felmentés esetén az informatika, és a földrajz tantárgyak jegyeit számítjuk be a felvételi pontszámba. Az általános iskolából hozható maximális pontszám: 50 pont. 

 


 

 

 

Az Agrár Szakképzés arca iskolánk tanulója: Sólyom Fanni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 
 

 

 

 

 

Havi program

Rendezvényeink megtekintéséhez kattintson az alábbi naptár ikonra.

Havi program
Fenntartónk Földművelésügyi Minisztérium
Péceli Fáy András Alapítvány

SZJA 1%-ával támogassa az alapítvány céljainak megvalósulását.
Adószám: 18662539-1-13

Aktuális pályázatok Határtalanul! program Erasmus+ program Bővebben a pályázatokról